Om Stellans Korv

Stellans Korv - svensk råvara och ursprung

Stellans Korv – råvara och ursprung gör skillnad.

Under varumärket ”Stellans” har korvarna ett ursprung i Lidköping, Västergötland. Kvalitetsprodukter av svenska grisar som är födda, uppväxta, slaktade samt producerade i Sverige. Hela grisens kött, förutom filén, används i korven. Skinka, kotlett, sidfläsk och fett används. Hittar ni en korv med högre kvalité på ingående köttråvaror är ni bara att gratulera.

Smågrisarna kommer från 2 olika besättningar med nära samarbete och de föds upp till matgrisar hos Stellan. Spannmålen som grisarna äter är till mer än hälften producerad på gården. Målsättningen är att grisarna skall slaktas vid 120 kg levande vikt men en viss spridning blir det alltid. Slakt och charktillverkning sker på uppdrag av ”Stellans” på etablerade företag i Sverige.
Stallet är uppvisningsbart dygnet runt, året runt bara jag får vara med.

Svenska grisar har god hälsostatus vilket ger minimal användning av mediciner. Inga mediciner ges förebyggande i fodret, varje gris behandlas individuellt vid behov. Långa karenstider garanterar att inga medicinrester finns kvar i djuren vid slakt.

Grisarnas miljö med halm och styrd utfodring gör att vi inte behöver kupera grisarnas svansar. Som man dessvärre gör i många andra länder trots att det är förbud.

Kvalitet skall kosta mer. Man får vad man betalar för.

Vänligen Stellan